PRINCÍPY NAŠEJ PRÁCE

Náš prístup k spolupráci so ženami je partnerský a zachováva ich dôstojnosť. Skúsenosť žien s násilím a zneužívaním nespochybňujeme. Rešpektujeme ich individualitu žien, ako aj ich jedinečné životné okolnosti a slobodu rozhodovania. Naše intervencie sú prispôsobené potrebám a cieľom žien. Rešpektujeme, že tieto sa môžu v priebehu času meniť.

Hlavným cieľom a princípom všetkých našich intervencií je bezpečie a ochrana žien a ich detí pred násilím a jeho dopadmi.  Naše služby sú bezplatné a špecificky zamerané na ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a postseparačné násilie a ich deti.

Náš prístup k spolupráci so ženami je partnerský a zachováva ich dôstojnosť. Skúsenosť žien s násilím a zneužívaním nespochybňujeme. Rešpektujeme ich individualitu žien, ako aj ich jedinečné životné okolnosti a slobodu rozhodovania. Naše intervencie sú prispôsobené potrebám a cieľom žien. Rešpektujeme, že tieto
sa môžu v priebehu času meniť.

Hlavným cieľom a princípom všetkých našich intervencií je bezpečie a ochrana žien a ich detí pred násilím a jeho dopadmi.  Naše služby sú bezplatné a špecificky zamerané na ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a postseparačné násilie a ich deti.

Náš holistický prístup vychádza z potrieb žien porozprávať celý svoj príbeh, ktorého fragmentovanie skresľuje ich reálnu skúsenosť. Chceme nielen počuť celý príbeh, ale pomáhame im vyrovnať sa so stratou sebadôvery, s pocitmi strachu, hnevu, úzkosti, viny a hanby, ako aj uvedomovaním si, že svoju situáciu riešia v rámci významných obmedzení svojej autonómie zo strany násilných a zneužívajúcich partnerov. So ženami spolupracujeme na pomenovaní a vyriešení týchto vnútorných konfliktov. Naším cieľom je prispieť k lepšiemu porozumeniu problému a k získaniu nového pohľadu na situáciu a na možné riešenia.

Náš holistický prístup vychádza z potrieb žien porozprávať celý svoj príbeh, ktorého fragmentovanie skresľuje ich reálnu skúsenosť. Chceme nielen počuť celý príbeh, ale pomáhame im vyrovnať sa so stratou sebadôvery, s pocitmi strachu, hnevu, úzkosti, viny a hanby, ako aj uvedomovaním si, že svoju situáciu riešia v rámci významných obmedzení svojej autonómie zo strany násilných a zneužívajúcich partnerov. So ženami spolupracujeme na pomenovaní a vyriešení týchto vnútorných konfliktov. Naším cieľom je prispieť k lepšiemu porozumeniu problému a k získaniu nového pohľadu na situáciu a na možné riešenia.

Náš prístup je empatický, neposudzujúci, nedirektívny a definovaný potrebami jednotlivých žien a ich detí. Ženám pomáhame zorientovať sa v ich situácii, poskytujeme im ochrana pred násilným partnerom / rodičom, prípadne iným členom rodiny alebo komunity, zabezpečujeme im prístup k spravodlivosti a poskytujeme praktická pomoc.

Podporujeme slobodu žien pri rozhodovaní o tom, ako budú svoju situáciu riešiť. Ženám poskytujeme všetky dostupné informácie, aby mohli urobiť informované rozhodnutie. Podporujeme ich pri opätovnom nadobudnutí kontroly nad vlastným životom a získaní nezávislosti.

Zavolajte nám

napíšte nám