AKO NÁS môžete podporiť

Sme súčasťou podpornej siete, ktorú vytvárajú ženy na celom svete ako prejav solidarity voči iným ženám a v rámci ktorej ich podporujeme, aby nemuseli byť v náročnom období riešenia problému násilia a hľadania bezpečia samé, ale aby sme spoločne hľadali východiská a riešenia. Snažíme sa porozumieť tomu, čo ženám skutočne pomáha a čo môžeme zlepšiť, aby naše služby vyhovovali ich individuálnym potrebám.    

Podporu a bezplatné poradenstvo poskytujeme ženám a ich deťom v rozsahu a dĺžke, ktorú potrebujú. Touto zásadou sa riadime aj v období, keď nemáme dostatok financií
na poskytovanie služieb, ak napríklad príde k nárastu počtu žien, ktoré sa na nás obrátia. 

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sme zaznamenali významný nárast prípadov násilia, ktoré sme riešili. Z uvedeného dôvodu sme neboli schopní pokryť naše služby zo zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii. V období pandémie COVID-19 sme rozšírili hodiny, počas ktorých mohli ženy využiť služby poradenského centra. Časť poradenských úkonov tak vzhľadom na nedostatok iných finančných prostriedkov zabezpečujeme prostredníctvom vlastnej dobrovoľníckej činnosti.

Sme súčasťou podpornej siete, ktorú vytvárajú ženy na celom svete ako prejav solidarity voči iným ženám a v rámci ktorej ich podporujeme, aby nemuseli byť v náročnom období riešenia problému násilia a hľadania bezpečia samé, ale aby sme spoločne hľadali východiská a riešenia. Snažíme sa porozumieť tomu, čo ženám skutočne pomáha a čo môžeme zlepšiť, aby naše služby vyhovovali ich individuálnym potrebám.    

Podporu a bezplatné poradenstvo poskytujeme ženám a ich deťom v rozsahu a dĺžke, ktorú potrebujú. Touto zásadou sa riadime aj v období, keď nemáme dostatok financií na poskytovanie služieb, ak napríklad príde k nárastu počtu žien, ktoré sa na nás obrátia. 

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sme zaznamenali významný nárast prípadov násilia, ktoré sme riešili. Z uvedeného dôvodu sme neboli schopní pokryť naše služby zo zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii. V období pandémie COVID-19 sme rozšírili hodiny, počas ktorých mohli ženy využiť služby poradenského centra. Časť poradenských úkonov tak vzhľadom na nedostatok iných finančných prostriedkov zabezpečujeme prostredníctvom vlastnej dobrovoľníckej činnosti.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, rozširovať ich kapacitu a spektrum služieb tak, aby čo najviac vyhovovali potrebám žien a ich detí. Cieľom všetkých našich aktivít je dosiahnutie ich bezpečia, ako aj  čo najvyššia miera dostupnosti a individualizácie služieb pre ženy a ich deti, ktoré maximalizujú ich bezpečie a minimalizujú dopady násilia, ktoré zažili. 

Našu činnosť môžete podporiť prostredníctvom finančného príspevku na náš účet alebo formou príspevku v podobe 2 % z Vašich daní.

Finančný príspevok v ľubovoľnej výške môžete uskutočniť prostredníctvom vkladu alebo prevodom z vášho účtu.

BANKOVÉ ÚDAJE:

IBAN: SK22 1100 0000 0029 4406 8351
Obchodné meno (názov): ALEJ poradenské centrum
Právna forma: občianske združenie
IČO: 50115171
DIČ: 2121100322

Ďakujeme, že spolu s nami pomáhate