ALEJ

Poradenské centrum

Sme autonómna ženská mimovládna organizácia, v rámci ktorej ako skupina žien poskytujeme poradenstvo, ochranu a podporu ženám, ktoré sú ohrozené násilím a ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Poskytujeme komplexné služby v oblasti násilia páchaného na ženách a v partnerských vzťahoch.

Sme súčasťou podpornej siete, ktorú vytvárajú ženy na celom svete ako prejav solidarity voči iným ženám a v rámci ktorej ich podporujeme, aby nemuseli byť v náročnom období riešenia problému násilia a hľadania bezpečia samé, ale aby sme spoločne hľadali východiská a riešenia.  

Sme autonómna ženská mimovládna organizácia, v rámci ktorej ako skupina
žien poskytujeme poradenstvo, ochranu
a podporu ženám, ktoré sú ohrozené násilím a ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Poskytujeme komplexné služby v oblasti násilia páchaného na ženách a v partnerských vzťahoch.

Sme súčasťou podpornej siete, ktorú vytvárajú ženy na celom svete ako prejav solidarity voči iným ženám a v rámci ktorej ich podporujeme, aby nemuseli byť v náročnom období riešenia problému násilia a hľadania bezpečia samé, ale aby sme spoločne hľadali východiská
a riešenia.  

Bezpečie a Dôvera

bezpečný priestor

Pre ženy sme vytvorili bezpečný a dôverný priestor, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti s násilím, hovoriť o svojich potrebách a spolu s nami hľadať spôsob, ako môžu žiť ony a ich deti v bezpečí. Ženy s nami môžu hovoriť o všetkých formách násilia, zneužívania a diskriminácie, ktoré ony a ich deti zažívajú.

Pre ženy sme vytvorili bezpečný a dôverný priestor, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti s násilím, hovoriť o svojich potrebách a spolu s nami hľadať spôsob, ako môžu žiť ony a ich deti v bezpečí. Ženy s nami môžu hovoriť o všetkých formách násilia, zneužívania a diskriminácie, ktoré ony a ich deti zažívajú.

NÁš cieľ

posilnenie
a spravodlivosť

Naším cieľom je eliminácia násilia a vytvorenie bezpečia, prekonanie izolácie, zmiernenie dopadov násilia, posilnenie autonómie a integrity žien a dosiahnutie spravodlivosti
pre zraniteľnú skupinu žien a detí. 

Naším cieľom je eliminácia násilia a vytvorenie bezpečia, prekonanie izolácie, zmiernenie dopadov násilia, posilnenie autonómie a integrity žien a dosiahnutie spravodlivosti pre zraniteľnú skupinu žien a detí.