Dynamika násilia

Na základe výskumu a praxe vieme identifikovať tri dominantné modely dynamiky násilia v partnerských vzťahoch – periodickú, chaotickú a náhodnú. Dynamikou, ktorá sa vyskytuje vo väčšine násilných partnerských vzťahov, je náhodná dynamika. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou je chaotická dynamika. Pravidelnú dynamiku, teda dynamiku známu ako Cyklus násilia zažíva najmenej žien. Na základe výskumu a praxe vieme identifikovať tri dominantné modely dynamiky násilia v partnerských vzťahoch – periodickú, chaotickú a náhodnú. Tieto výskumy vychádzajú zo skúmania stupňa linearity (priamočiarosti) vs. nelinearity v každodennom násilí medzi partnermi, identifikácie ich špecifické dynamické vzorce a určenia vzájomného prepojenia miery závažnosti a dynamiky násilia.

Dynamikou, ktorá sa vyskytuje vo väčšine násilných partnerských vzťahov, je náhodná dynamika. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou je chaotická dynamika. Pravidelnú dynamiku, teda dynamiku známu ako Cyklus násilia, zažíva najmenej žien (podľa výskumu 12 %).

Na základe výskumu a praxe vieme identifikovať tri dominantné modely dynamiky násilia v partnerských vzťahoch – periodickú, chaotickú a náhodnú. Dynamikou, ktorá sa vyskytuje vo väčšine násilných partnerských vzťahov, je náhodná dynamika. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou je chaotická dynamika. Pravidelnú dynamiku, teda dynamiku známu ako Cyklus násilia zažíva najmenej žien. Na základe výskumu a praxe vieme identifikovať tri dominantné modely dynamiky násilia v partnerských vzťahoch – periodickú, chaotickú a náhodnú. Tieto výskumy vychádzajú zo skúmania stupňa linearity (priamočiarosti) vs. nelinearity v každodennom násilí medzi partnermi, identifikácie ich špecifické dynamické vzorce a určenia vzájomného prepojenia miery závažnosti a dynamiky násilia.

Dynamikou, ktorá sa vyskytuje vo väčšine násilných partnerských vzťahov, je náhodná dynamika. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou je chaotická dynamika. Pravidelnú dynamiku, teda dynamiku známu ako Cyklus násilia, zažíva najmenej žien (podľa výskumu 12 %).

Najčastejšie sa vyskytujúca dynamika; je absolútne nepredvídateľná; najvyššia frekvencia násilia; vzorce sa neopakujú; bez možnosti identifikovať konkrétnu príčinu; najvyššia frekvencia verbálnych útokov; intervencie nemajú predvídateľné výsledky. Táto dynamika je zastúpená v Kolese moci a kontroly (The Duluth Model).

Najčastejšie sa vyskytujúca dynamika; je absolútne nepredvídateľná; najvyššia frekvencia násilia; vzorce sa neopakujú; bez možnosti identifikovať konkrétnu príčinu; najvyššia frekvencia verbálnych útokov; intervencie nemajú predvídateľné výsledky. Táto dynamika je zastúpená v Kolese moci a kontroly (The Duluth Model).

Najnižšia frekvencia násilia; dynamika je predvídateľná v krátkodobom horizonte, ale dlhodobo je nepredvídateľná; má opakujúce sa vzorce násilia ale prejavujúce sa rôznymi spôsobmi; dynamika je ovplyvnená rôznymi faktormi – malá zmena situácie môže spôsobiť veľkú zmenu v dynamike násilia; najnižšia frekvencia a závažnosť; intervencie nemajú predvídateľné výsledky.

Najnižšia frekvencia násilia; dynamika je predvídateľná v krátkodobom horizonte, ale dlhodobo je nepredvídateľná; má opakujúce sa vzorce násilia ale prejavujúce sa rôznymi spôsobmi; dynamika je ovplyvnená rôznymi faktormi – malá zmena situácie môže spôsobiť veľkú zmenu v dynamike násilia; najnižšia frekvencia a závažnosť; intervencie nemajú predvídateľné výsledky.

Veľmi predvídateľná dynamika – stabilná a opakujúca sa, najzávažnejšie násilné správanie; intervencie majú predvídateľné výsledky. Periodická dynamika je zastúpená modelom Cyklu násilia.

Veľmi predvídateľná dynamika – stabilná a opakujúca sa, najzávažnejšie násilné správanie; intervencie majú predvídateľné výsledky. Periodická dynamika je zastúpená modelom Cyklu násilia.

Zavolajte nám

napíšte nám