Obráťte sa nás kedykoľvek. V období, keď si nie ste istá, či zažívate násilie, v čase a keď sa len potrebujete porozprávať, ale ešte nie ste rozhodnutá, čo so svojou situáciou urobíte. Sme tu pre Vás, ak zotrvávate v násilnom vzťahu, ak plánujete odchod, počas odchodu, ako aj v období po odchode od partnera.

Rozhovor s našou poradkyňou môže byť veľmi užitočný pre utriedenie myšlienok, získanie nového pohľadu na Vašu situáciu a analýzu možností, ktoré máte k dispozícii. Najmä však môže byť zásadný pre udržanie bezpečia Vás a Vašich detí v ktorejkoľvek fáze vzťahu a rozhodovania o riešení svojej situácie.

Obráťte sa nás kedykoľvek. V období, keď si nie ste istá, či zažívate násilie, v čase a keď sa len potrebujete porozprávať, ale ešte nie ste rozhodnutá, čo so svojou situáciou urobíte. Sme tu pre Vás, ak zotrvávate v násilnom vzťahu, ak plánujete odchod, počas odchodu, ako aj v období po odchode od partnera.

Rozhovor s našou poradkyňou môže byť veľmi užitočný pre utriedenie myšlienok, získanie nového pohľadu na Vašu situáciu a analýzu možností, ktoré máte k dispozícii. Najmä však môže byť zásadný pre udržanie bezpečia Vás a Vašich detí v ktorejkoľvek fáze vzťahu a rozhodovania o riešení svojej situácie.

Hovorme spolu

Rozhovor
o tom, čo zažívate

To, že sa s nami skontaktujete, ešte neznamená, že musíte byť pripravená situáciu okamžite riešiť. Je možné, že vaše životné okolnosti a podmienky, vysoká miera kontroly, vyhrážanie sa a zastrašovanie zo strany partnera alebo nedostatok zdrojov na samostatný život vás a detí, vám neumožňujú urobiť okamžité kroky k ukončeniu násilného a zneužívajúceho vzťahu. Je možné, že ešte veríte, že partner svoje násilné správanie zmení. O všetkých týchto témach môžete hovoriť s našimi poradkyňami.

Rozhovor s našou poradkyňou Vám môže pomôcť identifikovať či to, čo zažívate, je násilie a môže Vám priniesť množstvo informácií o násilí, jeho formách
a dynamike a najmä o možnostiach riešenia vašej situácie, keď na to budete pripravená. Rozhovor vám taktiež môže pomôcť pri plánovaní bezpečia a opatreniach, ktoré môžete urobiť, aby ste vy a vaše deti boli v bezpečí alebo aby ste minimalizovali násilie, ktoré zažívate. Keď budete pripravená na ukončenie násilného vzťahu, rozhovor s poradkyňou môže byť veľmi užitočný pri plánovaní bezpečného odchodu, alebo pri plánovaní odlúčenia, pri vykázaní partnera zo spoločnej domácnosti, resp. pri rozhodnutí nezdieľať s ním naďalej spoločnú domácnosť.

To, že sa s nami skontaktujete, ešte neznamená, že musíte byť pripravená situáciu okamžite riešiť. Je možné, že vaše životné okolnosti a podmienky, vysoká miera kontroly, vyhrážanie sa a zastrašovanie zo strany partnera alebo nedostatok zdrojov na samostatný život vás a detí, vám neumožňujú urobiť okamžité kroky k ukončeniu násilného a zneužívajúceho vzťahu. Je možné, že ešte veríte, že partner svoje násilné správanie zmení. O všetkých týchto témach môžete hovoriť s našimi poradkyňami.

Rozhovor s našou poradkyňou Vám môže pomôcť identifikovať či to, čo zažívate, je násilie a môže Vám priniesť množstvo informácií o násilí, jeho formách a dynamike a najmä o možnostiach riešenia vašej situácie, keď na to budete pripravená. Rozhovor vám taktiež môže pomôcť pri plánovaní bezpečia a opatreniach, ktoré môžete urobiť, aby ste vy a vaše deti boli v bezpečí alebo aby ste minimalizovali násilie, ktoré zažívate. Keď budete pripravená na ukončenie násilného vzťahu, rozhovor s poradkyňou môže byť veľmi užitočný pri plánovaní bezpečného odchodu, alebo pri plánovaní odlúčenia, pri vykázaní partnera zo spoločnej domácnosti, resp. pri rozhodnutí nezdieľať s ním naďalej spoločnú domácnosť.

Život bez násilia

Ukončenie
násilného vzťahu

Aj keď niektoré ženy odídu pri prvých signáloch násilia, mnoho žien zostáva v týchto vzťahoch po dlhý čas. Väčšina žien, ktoré odídu, tak urobia po niekoľkých rokoch eskalujúceho vážneho násilia. Ak sa do týchto vzťahov vrátia (aj keď len dočasne), deje sa tak často z dôvodu spoločenského tlaku, ekonomickej závislosti, neschopnosti podporovať svoje deti, stigmy a nedostatku sociálnej podpory.

Ukončenie násilného vzťahu je obvykle zložitý a pomaly sa rozvíjajúci rozhodovací proces zahŕňajúci mnoho fáz
a mnohopočetných rozhodnutí a činov v priebehu času. Tento postupný proces môže mať dynamiku “dva kroky dopredu a jeden krok späť”, teda neudeje sa ako jediná
a jednorazová izolovaná udalosť. Uvažovanie a neistota
v tom, či ostať alebo odísť, je prirodzenou súčasťou tohto postupného procesu rozhodovania. Na základe výskumov a praxe vieme, že kým žena násilný vzťah definitívne ukončí, môže sa k násilnému partnerovi raz alebo viackrát vrátiť. Vzhľadom na to, o aký náročný a zaťažujúci proces rozhodovania a uskutočňovania jednotlivých krokov sa jedná, rozhovory s našimi poradkyňami môžu byť
pri riešení rôznych problémov, dilem, strachu a obáv veľmi užitočný.

Aj keď niektoré ženy odídu pri prvých signáloch násilia, mnoho žien zostáva v týchto vzťahoch po dlhý čas. Väčšina žien, ktoré odídu, tak urobia po niekoľkých rokoch eskalujúceho vážneho násilia. Ak sa do týchto vzťahov vrátia (aj keď len dočasne), deje sa tak často z dôvodu spoločenského tlaku, ekonomickej závislosti, neschopnosti podporovať svoje deti, stigmy a nedostatku sociálnej podpory.

Ukončenie násilného vzťahu je obvykle zložitý a pomaly sa rozvíjajúci rozhodovací proces zahŕňajúci mnoho fáz a mnohopočetných rozhodnutí a činov v priebehu času. Tento postupný proces môže mať dynamiku “dva kroky dopredu a jeden krok späť”, teda neudeje sa ako jediná a jednorazová izolovaná udalosť. Uvažovanie a neistota v tom, či ostať alebo odísť, je prirodzenou súčasťou tohto postupného procesu rozhodovania. Na základe výskumov a praxe vieme, že kým žena násilný vzťah definitívne ukončí, môže sa k násilnému partnerovi raz alebo viackrát vrátiť. Vzhľadom na to, o aký náročný a zaťažujúci proces rozhodovania a uskutočňovania jednotlivých krokov sa jedná, rozhovory s našimi poradkyňami môžu byť pri riešení rôznych problémov, dilem, strachu a obáv veľmi užitočný.

Zavolajte nám

napíšte nám