POSTSEPARAČNÉ NÁSILIE

Odchod od násilného partnera sa môže javiť ako najsamozrejmejší a najjednoduchší spôsob na ukončenie vo vzťahu. Odchod je však pre ženy zvyčajne zložitý a nemusí viesť k zvýšeniu ich bezpečia. V prípade mnohých žien je odchod od násilného partnera najrizikovejším obdobím ich života. Riziko násilia voči žene sa často vystupňuje, keď si násilný partner uvedomí, že jeho partnerka ho chce opustiť, odišla a/alebo sa nevráti do vzťahu. Postseparačné násilie, teda násilie po ukončení vzťahu, však neovplyvňuje len ženy, ale má dlhodobé negatívne účinky aj na deti a narúša ich pocit stability a bezpečia.

Odchod od násilného partnera sa môže javiť ako najsamozrejmejší a najjednoduchší spôsob na ukončenie vo vzťahu. Odchod je však pre ženy zvyčajne zložitý a nemusí viesť k zvýšeniu ich bezpečia. V prípade mnohých žien je odchod od násilného partnera najrizikovejším obdobím ich života. Riziko násilia voči žene sa často vystupňuje, keď si násilný partner uvedomí, že jeho partnerka ho chce opustiť, odišla a/alebo sa nevráti do vzťahu. Postseparačné násilie, teda násilie po ukončení vzťahu, však neovplyvňuje len ženy, ale má dlhodobé negatívne účinky aj na deti a narúša ich pocit stability a bezpečia.

Páchatelia veľmi často pokračujú v násilí aj po ukončení vzťahu. V mnohých prípadoch násilie a zneužívanie po odlúčení neprestane, len nadobudne alternatívnu podobu, pričom odchod od násilného partnera môže násilie eskalovať do takej miery, ako sa počas vzťahu nevyskytovalo. Najčastejšie sa to deje prostredníctvom stalkingu – prenasledovania, vyhrážania sa, útokov a pokusov o vraždu alebo vraždou svojich bývalých partneriek. Potseparačné násilie a avizované alebo uskutočnené vraždy bývalých partneriek alebo manželiek sú prejavom pocitu nároku na vlastníctvo ženy a detí zo strany muža, ktoré si prostredníctvom tohto správania a nátlaku uplatňujú, potreby “vyhrať” nad ženou a/alebo prejavom túžby pomstiť sa za odchod ženy z násilného vzťahu.

Vo väčšine prípadov sa postseparačné násilie nedeje prostredníctvom fyzického násilia. Niektorí násilní muži majú vybudovaný určitý sociálny status, záleží im na verejnej mienke a na ich verejnom obraze a pod.

V prípadoch, ak má muž určité sociálne postavenie, mohli by mu prejavy fyzického násilia a dôkazy o ňom poškodiť jeho povesť a obraz, ako ho vníma okolie, mohol by byť obvinený, zatknutý, mohol by prísť o prácu a pod. Mnoho násilných a zneužívajúcich mužov sú súčasne manipulátori a kontrolujú každý aspekt toho, ako ich vníma okolie. Z tohto dôvodu tak počas násilného vzťahu, ako aj po jeho ukončení volia iné taktiky a formy násilia ako fyzické násilie, ktoré je ťažšie dokázať.

Páchatelia veľmi často pokračujú v násilí aj po ukončení vzťahu. V mnohých prípadoch násilie a zneužívanie po odlúčení neprestane, len nadobudne alternatívnu podobu, pričom odchod od násilného partnera môže násilie eskalovať do takej miery, ako sa počas vzťahu nevyskytovalo. Najčastejšie sa to deje prostredníctvom stalkingu – prenasledovania, vyhrážania sa, útokov a pokusov o vraždu alebo vraždou svojich bývalých partneriek. Potseparačné násilie a avizované alebo uskutočnené vraždy bývalých partneriek alebo manželiek sú prejavom pocitu nároku na vlastníctvo ženy a detí zo strany muža, ktoré si prostredníctvom tohto správania a nátlaku uplatňujú, potreby “vyhrať” nad ženou a/alebo prejavom túžby pomstiť sa za odchod ženy z násilného vzťahu.

Vo väčšine prípadov sa postseparačné násilie nedeje prostredníctvom fyzického násilia. Niektorí násilní muži majú vybudovaný určitý sociálny status, záleží im na verejnej mienke a na ich verejnom obraze a pod.

V prípadoch, ak má muž určité sociálne postavenie, mohli by mu prejavy fyzického násilia a dôkazy o ňom poškodiť jeho povesť a obraz, ako ho vníma okolie, mohol by byť obvinený, zatknutý, mohol by prísť o prácu a pod.  Mnoho násilných a zneužívajúcich mužov sú súčasne manipulátori a kontrolujú každý aspekt toho, ako ich vníma okolie. Z tohto dôvodu tak počas násilného vzťahu, ako aj po jeho ukončení volia iné taktiky a formy násilia ako fyzické násilie, ktoré je ťažšie dokázať.

Taktiky a formy postseparačného násilia

Používanie právneho systému, systému súdov na opakované a dlhodobé súdne spory, ktorých vedenie je pre ženu finančne náročné

Očierňovanie a diskreditácia bývalej partnerky / manželky

Prehodenie role obete
a páchateľa - obviňovanie ženy z vlastného násilného spravania

Branie si pôžičiek bez vedomia ženy pred rozvodom, kým sú ešte majetok - a teda aj dlhy manželov spoločné, ponechanie ženy, aby tento
dlh splácala

Jednou z najčastejších taktík a poznávacích znakov
násilia po ukončení vzťahu je postsepračná kontrola,
ktorú bývalý partner alebo manžel používa
na udržanie moci a kontroly aj dlho potom,
ako žena vzťah ukončila.

Jednou z najčastejších taktík a poznávacích znakov násilia po ukončení vzťahu je postsepračná kontrola, ktorú bývalý partner alebo manžel používa na udržanie moci a kontroly aj dlho potom, ako žena vzťah ukončila.

Ak muž používal počas vzťahu kombináciu donucujúcich a kontrolujúcich taktík, s najväčšou pravdepodobnosťou ich bude používať aj po tom, ako sa žena rozhodne ukončiť vzťah. Svoju identitu postavil takýto typ násilného partnera na ovládaní a kontrole partnerky a detí, na pocite nadradenosti a na dominanacii. Strata tejto identity, moci a kontroly je preňho nepredstaviteľná a bude veľmi tvrdo bojovať o ich udržanie. Okrem iného, pokiaľ bude môcť, zabráni žene, aby odišla “z jeho hradu” s polovicou “jeho” peňazí. To znamená, že urobí všetko pre to, aby ženu a deti nenechal odísť a popri tom sa snaží zničiť akúkoľvek šancu ženy na samostatný a dobrý život bez neho. Ak žena akokoľvek ohrozí jeho pocit moci, bude ju chcieť potrestať a pomstiť sa jej. Taktiež bude systematicky pracovať na tom, aby zničil vonkajší obraz ženy a aby zo seba urobil obeť.

 

Ak muž používal počas vzťahu kombináciu donucujúcich a kontrolujúcich taktík, s najväčšou pravdepodobnosťou ich bude používať aj po tom, ako sa žena rozhodne ukončiť vzťah. Svoju identitu postavil takýto typ násilného partnera na ovládaní a kontrole partnerky a detí, na pocite nadradenosti a na dominanacii. Strata tejto identity, moci a kontroly je preňho nepredstaviteľná a bude veľmi tvrdo bojovať o ich udržanie. Okrem iného, pokiaľ bude môcť, zabráni žene, aby odišla “z jeho hradu” s polovicou “jeho” peňazí. To znamená, že urobí všetko pre to, aby ženu a deti nenechal odísť a popri tom sa snaží zničiť akúkoľvek šancu ženy na samostatný a dobrý život bez neho. Ak žena akokoľvek ohrozí jeho pocit moci, bude ju chcieť potrestať a pomstiť sa jej. Taktiež bude systematicky pracovať na tom, aby zničil vonkajší obraz ženy a aby zo seba urobil obeť.

 

Najčastejšie prejavy postseparačného násilia
do doby rozvodu alebo po rozvode v súvislosti
so starostlivosťou o deti a úpravou styku s deťmi

Obviňovanie
z odcudzenia
Obviňovanie druhého rodiča
z odcudzenia detí voči nemu,
z ich manipulácie a z bránenia styku s ním a za jeho vlastné násilné a zneužívajúce správanie, ktoré správanie viedlo k tomu,
že ho deti odmietajú.
Zanedbávajúci alebo autoritársky rodičovský štýl
Vystavovanie detí nebezpečným situáciám alebo ľuďom, neprimeraných ich zdravotnému stavu, veku alebo vývojovému stupňu, vyvolávanie strachu
z druhého rodiča.
"Vojna” o striedavú starostlivosť a odmietnutie starostlivosti o deti
Snaha o získanie 50 % podielu na starostlivosti o deti na súde, pričom tento záujem o deti
a o starostlivosť o nich nie je skutočný. Úmyslom je ublíženie žene prostredníctvom zníženia jej podielu na výchove
a starostlivosti o deti. Následne, ak sa mu podarí získať striedavú starostlivosť, odmietnutie starostlivosti o deti v rozsahu,
o ktorý usiloval.
Izolácia
Snaha o zničenie sociálneho kapitálu a väzieb zdravého rodiča, ako sú rodina, priatelia, učitelia a vzťahy v komunite. Cieľom je zničiť celý tento systém podpory zdravého rodiča a detí.
Obťažovanie
a prenasledovanie (stalking)
Jedná sa správanie, ktoré má obvykle veľmi skrytú povahu a prejavy. Cieľom je pokračovanie psychického nátlaku a kontroly vyhnutie sa radrom” zainteresovaných inštitúcií tak, aby ho druhý rodič vedel ťažko preukázať.
Pokus o zneužívanie súdnych konaní a konaní pri presadzovania práva
Pokusy oklamať sudcov/sudkyne, sociálne poradkyne/ov, kolízne opatrovateľky/ov a pod. predkladaním nepravdivých tvrdení s cieľom očierniť druhého rodiča.
Ekonomické násilie
a zneužívanie
Manipulácie a podvádzanie
s finančnými údajmi predkladanými súdu s úmyslom poškodiť druhého rodiča aj samotné deti, vytvorenie ekonimickej nerovnováhy zablokovaním prístupu
k bankovým účtom a iným finančným zdrojom, presúvaním spoločných peňazí na vlastný účet a pod.
Konanie motivované pomstou
Konanie, keď druhý rodič prestane posudzovať situáciu z pohľadu najlepšieho záujmu dieťaťa, jeho konanie je poháňané hnevom a túžbou po bezdôvodnej pomste. (spracované podľa One Mom's Battle, 2021)

Zavolajte nám

napíšte nám