Kde nájdem pomoc

Kde nájdem pomoc

Alej
Poradenské centrum

Pondelok – Piatok od 9:00 do 16:00
+421 911 417 778

Národná linka pre Ženy zažívajúce násilie - non-stop

Zastavme násilie

Databáza organizácií poskytujúcich pomoc ženám a deťom zažívajúcim násilie

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar

WAVE - Women Against Violence Europe

Monday – Thursday: 9:00 to 17:00
Friday: 9:00 to 15:00
+43 (0) 1 548 272 0
+43 (0) 1 548 272 027

Ak žijete v zahraničí a zažívate násilie v krajine mimo Slovenska, môžete sa na nás obrátiť
so žiadosťou o asistenciu pri vyhľadaní pomoci v zahraničí. Kontakty na národné telefonické linky, poradenské centrá
a bezpečné ženské domy, ktoré sú súčasťou európskej siete ženských organizácií WAVE (Women Against Violence Europe) môžete vyhľadať aj na ich webovej stránke (presuňte kurzor na logo WAVE).