PORADENSKÉ CENTRUM ALEJ

Naše služby sú bezplatné. Dĺžka poskytovania poradenstva a podpory nie je časovo ohraničená, poskytujeme ich podľa potrieb samotných žien.

Sme tu pre všetky ženy zažívajúce násilie, ohrozené násilím alebo s históriou násilia v partnerských vzťahoch, ženy zažívajúce stalking a postseparačné násilie – t. j. ženy zažívajúce násilie po odlúčení od partnera a ženy, ktoré sú v dôsledku prežitého násilia a jeho dopadov ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Obrátiť sa nás môžu všetky ženy, ktorých deti zažívajú násilie alebo boli svedkami násilia,
alebo ak sú ich deti ohrozené násilím. Kontaktovať nás môžu aj blízki, známi alebo ľudia
z okolia žien. Rovnako nás môžu kontaktovať ľudia z rôznych inštitúcií – školy, úrady, zdravotnícki pracovníci a pod., ktorí sa v rámci výkonu svojej práce stretávajú s prípadmi
násilia na ženách a na deťoch.

Ženy, ktoré sa nás obrátia, si môžu byť isté, že náš prístup bude dôverný, individuálny, empatický, neposudzujúci a neodsudzujúci. Stojíme na strane žien a ich detí a ich skúsenosti
s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme.

Všetky nami poskytované služby sú individualizované, súčasne sú však vzájomne previazané tak, aby si ženy mohli vybrať z ponúkaného spektra kombináciu, ktorá zodpovedá ich momentálnym potrebám, cieľom a rozhodnutiam, ktoré sú pripravené urobiť.

Sme tu pre všetky ženy zažívajúce násilie, ohrozené násilím alebo s históriou násilia v partnerských vzťahoch, ženy zažívajúce stalking a postseparačné násilie – t. j. ženy zažívajúce násilie po odlúčení od partnera a ženy, ktoré sú v dôsledku prežitého násilia a jeho dopadov ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Obrátiť sa nás môžu všetky ženy, ktorých deti zažívajú násilie alebo boli svedkami násilia, alebo ak sú ich deti ohrozené násilím. Kontaktovať nás môžu aj blízki, známi alebo ľudia z okolia žien. Rovnako nás môžu kontaktovať ľudia z rôznych inštitúcií – školy, úrady, zdravotnícki pracovníci a pod., ktorí sa v rámci výkonu svojej práce stretávajú s prípadmi násilia na ženách a na deťoch.

Ženy, ktoré sa nás obrátia, si môžu byť isté, že náš prístup bude dôverný, individuálny, empatický, neposudzujúci a neodsudzujúci. Stojíme na strane žien a ich detí a ich skúsenosti s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme.

Všetky nami poskytované služby sú individualizované, súčasne sú však vzájomne previazané tak, aby si ženy mohli vybrať z ponúkaného spektra kombináciu, ktorá zodpovedá ich momentálnym potrebám, cieľom a rozhodnutiam, ktoré sú pripravené urobiť.

PORADENSKÉ CENTRUM ALEJ

Naše služby sú bezplatné. Dĺžka poskytovania poradenstva a podpory nie je časovo ohraničená, poskytujeme ich podľa potrieb samotných žien.

Sme tu pre všetky ženy zažívajúce násilie, ohrozené násilím alebo s históriou násilia v partnerských vzťahoch, ženy zažívajúce stalking a postseparačné násilie – t. j. ženy zažívajúce násilie po odlúčení od partnera a ženy, ktoré sú v dôsledku prežitého násilia a jeho dopadov ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Obrátiť sa nás môžu všetky ženy, ktorých deti zažívajú násilie alebo boli svedkami násilia, alebo ak sú ich deti ohrozené násilím. Kontaktovať nás môžu aj blízki, známi alebo ľudia z okolia žien. Rovnako nás môžu kontaktovať ľudia z rôznych inštitúcií – školy, úrady, zdravotnícky pracovníci a pod., ktorí sa v rámci výkonu svojej práce stretávajú s prípadmi násilia na ženách a na deťoch.

Ženy, ktoré sa nás obrátia, si môžu byť isté, že náš prístup bude dôverný, individuálny, empatický, neposudzujúci a neodsudzujúci. Stojíme na strane žien a ich detí a ich skúsenosti s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme.

Všetky nami poskytované služby sú individualizované, súčasne sú však vzájomne previazané tak, aby si ženy mohli vybrať z ponúkaného spektra kombináciu, ktorá zodpovedá ich momentálnym potrebám, cieľom a rozhodnutiam, ktoré sú pripravené urobiť.

Našou snahou je vytvárať bezpečné a dôverné prostredie
kde môže žena hovoriť o svojej skúsenosti s násilím,
o svojich potrebách a spolu s nami
hľadať riešenie svojej situácie.

Neexistuje žiadna “správna týraná žena”

Sme si vedomé, že skúsenosť a reakcia na násilie 
je u každej ženy jedinečná. V našej praxi to znamená,
že neakceptujeme žiadne stereotypné predstavy
o ženách zažívajúcich násilie. Každá žena reaguje 
na násilie, ktoré zažíva ona a jej deti, svojim vlastným spôsobom, ktorý sa mení a prispôsobuje situácii
a okolnostiam. V rôznych obdobiach násilného vzťahu môže mať iný cieľ a potreby a môže používať vlastnú kombináciu stratégií.

Neexistuje žiadna “správna týraná žena”. Svojou prácou
sa na všetkých úrovniach snažíme prekonávať dlhodobo udržiavané stereotypné predstavy o tom, ako sa má správať, myslieť a rozhodovať žena, ktorá zažíva násilie alebo ktorá chráni svoje deti pred násilím.

Sme si vedomé, že skúsenosť a reakcia na násilie je u každej ženy jedinečná. V našej praxi to znamená, že neakceptujeme žiadne stereotypné predstavy o ženách zažívajúcich násilie. Každá žena reaguje na násilie, ktoré zažíva ona a jej deti, svojim vlastným spôsobom, ktorý sa mení a prispôsobuje situácii a okolnostiam. V rôznych obdobiach násilného vzťahu môže mať iný cieľ a potreby a môže používať vlastnú kombináciu stratégií.

Neexistuje žiadna “správna týraná žena”. Svojou prácou sa na všetkých úrovniach snažíme prekonávať dlhodobo udržiavané stereotypné predstavy o tom, ako sa má správať, myslieť a rozhodovať žena, ktorá zažíva násilie alebo ktorá chráni svoje deti pred násilím.

Neexistuje žiadna “správna týraná žena”

Sme si vedomé, že skúsenosť a reakcia na násilie je u každej ženy jedinečná. V našej praxi to znamená, že neakceptujeme žiadne stereotypné predstavy o ženách zažívajúcich násilie. Každá žena reaguje na násilie, ktoré zažíva ona a jej deti, svojim vlastným spôsobom, ktorý sa mení a prispôsobuje situácii a okolnostiam. V rôznych obdobiach násilného vzťahu môže mať iný cieľ a potreby a môže používať vlastnú kombináciu stratégií.

Neexistuje žiadna “správna týraná žena”. Svojou prácou sa na všetkých úrovniach snažíme prekonávať dlhodobo udržiavané stereotypné predstavy o tom, ako sa má správať, myslieť a rozhodovať žena, ktorá zažíva násilie alebo ktorá chráni svoje deti pred násilím.

Sme si vedomé, že skúsenosť a reakcia na násilie je u každej ženy jedinečná. V našej praxi to znamená, že neakceptujeme žiadne stereotypné predstavy o ženách zažívajúcich násilie. Každá žena reaguje na násilie, ktoré zažíva ona a jej deti, svojim vlastným spôsobom, ktorý sa mení a prispôsobuje situácii a okolnostiam. V rôznych obdobiach násilného vzťahu môže mať iný cieľ a potreby a môže používať vlastnú kombináciu stratégií.

Neexistuje žiadna “správna týraná žena”. Svojou prácou sa na všetkých úrovniach snažíme prekonávať dlhodobo udržiavané stereotypné predstavy o tom, ako sa má správať, myslieť a rozhodovať žena, ktorá zažíva násilie alebo ktorá chráni svoje deti pred násilím.

V rámci poradenstva počas rozhodovania ženy o tom,
či zostať vo vzťahu, odísť alebo sa do násilného vzťahu vrátiť, berieme do úvahy množstvo ovplyvňujúcich faktorov v jej živote. Ide o vplyvy ako napríklad dynamika násilného vzťahu, miera izolácie ženy, charakteristiky a povaha násilia a páchateľa, miera kontroly partnera, osobné zdroje ženy, vplyvy súvisiace s deťmi, sociálne vplyvy a pod.

Z toho dôvodu pri našej práci vždy vychádzame z tejto jedinečnej konštelácie a vplyvu rôznych faktorov, ktoré môžu buď posilniť schopnosť ženy opustiť násilný vzťah alebo ju môžu pri rozhodovaní brzdiť a obmedzovať.

V rámci poradenstva počas rozhodovania ženy o tom, či zostať vo vzťahu, odísť alebo sa do násilného vzťahu vrátiť, berieme do úvahy množstvo ovplyvňujúcich faktorov v jej živote. Ide o vplyvy ako napríklad dynamika násilného vzťahu, miera izolácie ženy, charakteristiky a povaha násilia a páchateľa, miera kontroly partnera, osobné zdroje ženy, vplyvy súvisiace s deťmi, sociálne vplyvy a pod.

Z toho dôvodu pri našej práci vždy vychádzame z tejto jedinečnej konštelácie a vplyvu rôznych faktorov, ktoré môžu buď posilniť schopnosť ženy opustiť násilný vzťah alebo ju môžu pri rozhodovaní brzdiť a obmedzovať.

individuálny prístup

individuálny prístup

V rámci poradenstva počas rozhodovania ženy o tom, či zostať vo vzťahu, odísť alebo sa do násilného vzťahu vrátiť, berieme do úvahy množstvo ovplyvňujúcich faktorov v jej živote. Ide o vplyvy ako napríklad dynamika násilného vzťahu, miera izolácie ženy, charakteristiky a povaha násilia a páchateľa, miera kontroly partnera, osobné zdroje ženy, vplyvy súvisiace s deťmi, sociálne vplyvy a pod. Z toho dôvodu pri našej práci vždy vychádzame z tejto jedinečnej konštelácie a vplyvu rôznych faktorov, ktoré môžu buď posilniť schopnosť ženy opustiť násilný vzťah alebo ju môžu pri rozhodovaní brzdiť a obmedzovať.

V rámci poradenstva počas rozhodovania ženy o tom, či zostať vo vzťahu, odísť alebo sa do násilného vzťahu vrátiť, berieme do úvahy množstvo ovplyvňujúcich faktorov v jej živote. Ide o vplyvy ako napríklad dynamika násilného vzťahu, miera izolácie ženy, charakteristiky a povaha násilia a páchateľa, miera kontroly partnera, osobné zdroje ženy, vplyvy súvisiace s deťmi, sociálne vplyvy a pod. Z toho dôvodu pri našej práci vždy vychádzame z tejto jedinečnej konštelácie a vplyvu rôznych faktorov, ktoré môžu buď posilniť schopnosť ženy opustiť násilný vzťah alebo ju môžu pri rozhodovaní brzdiť a obmedzovať.

bezpečie a podpora

Cieľom všetkých intervencií je zvýšenie bezpečia žiena ich detí, posilnenie autonómie žien, dosiahnutie spravodlivosti a život bez násilia. Bez ohľadu na to, ako sa žena rozhodne svoju situáciu riešiť, sprevádzame ju týmto procesom a podporujeme ju. Zváženie všetkých možností a rozhodovanie o tom, ako chce situáciu riešiť, je výhradne v jej kompetencii. Ženy podporujeme v náročných obdobiach, ako sú napríklad poskytovanie svedectva počas vyšetrovania, znaleckého posudzovania, súdnych konaní, v období rozvodu, riešenia výživného na deti a pod.

bezpečie a podpora

Cieľom všetkých intervencií je zvýšenie bezpečia žien a ich detí, posilnenie autonómie žien, dosiahnutie spravodlivosti a život bez násilia. Bez ohľadu na to,
ako sa žena rozhodne svoju situáciu riešiť, sprevádzame ju týmto procesom a podporujeme ju. Zváženie všetkých možností a rozhodovanie o tom, ako chce situáciu riešiť, je výhradne v jej kompetencii. Ženy podporujeme v náročných obdobiach, ako sú napríklad poskytovanie svedectva počas vyšetrovania, znaleckého posudzovania, súdnych konaní, v období rozvodu, riešenia výživného
na deti a pod.

Cieľom všetkých intervencií je zvýšenie bezpečia žien a ich detí, posilnenie autonómie žien, dosiahnutie spravodlivosti a život bez násilia. Bez ohľadu na to, ako sa žena rozhodne svoju situáciu riešiť, sprevádzame ju týmto procesom a podporujeme ju. Zváženie všetkých možností a rozhodovanie o tom, ako chce situáciu riešiť, je výhradne v jej kompetencii. Ženy podporujeme v náročných obdobiach, ako sú napríklad poskytovanie svedectva počas vyšetrovania, znaleckého posudzovania, súdnych konaní, v období rozvodu, riešenia výživného na deti a pod.

Sme si vedomé, že dopady násilia u žien a detí môžu pretrvávať aj počas dlhšieho obdobia po ukončení násilného vzťahu alebo po odchode od násilného partnera. Jedným z našich najdôležitejších cieľov je, aby sme ženám a ich deťom pomohli prekonať dôsledky násilia a aby mali po separácii od násilného partnera a rodiča čo najvyššiu kvalitu života.

Máme dlhoročné skúsenosti s tým, že ak žena dostane kvalitnú pomoc a podporu od formálnych a/alebo neformálnych sietí, všetky informácie, ktoré potrebuje,
a sprevádzanie počas celého procesu, spolu
s empatickým a rešpektujúcim prístupom, významne sa tým znižuje jej traumatizácia, ako aj traumatizácia jej detí.

znižovanie dopadov násilia

znižovanie dopadov násilia

Sme si vedomé, že dopady násilia u žien a detí môžu pretrvávať aj počas dlhšieho obdobia po ukončení násilného vzťahu alebo po odchode od násilného partnera. Jedným z našich najdôležitejších cieľov je, aby sme ženám a ich deťom pomohli prekonať dôsledky násilia a aby mali po separácii od násilného partnera a rodiča čo najvyššiu kvalitu života.

Máme dlhoročné skúsenosti s tým, že ak žena dostane kvalitnú pomoc a podporu od formálnych a/alebo neformálnych sietí, všetky informácie, ktoré potrebuje,
a sprevádzanie počas celého procesu, spolu
s empatickým a rešpektujúcim prístupom, významne sa tým znižuje jej traumatizácia, ako aj traumatizácia jej detí.

Ženy ženám

Sme súčasťou podpornej siete pre ženy, ktoré vytvárajú ženy ako prejav solidarity voči iným ženám a v rámci ktorej pomáhajú ženám, aby nemuseli byť v náročnom období riešenia problému násila a hľadaním bezpečia samé, ale aby sme spoločne našli východisko a riešenia.

V našej práci sa snažíme porozumieť tomu, čo ženám skutočne pomáha a čo môžeme zlepšiť, aby naše služby vyhovovali ich individuálnym potrebám. Je pre nás dôležité, aby naše služby vychádzali z najlepšej praxe zo zahraničia a Slovenska a z toho dôvodu sa neustále snažíme o prenos najnovších vedeckých poznatkov a tejto praxe do poskytovania služieb.

najlepšia prax

najlepšia prax

V našej práci sa snažíme porozumieť tomu, čo ženám skutočne pomáha a čo môžeme zlepšiť, aby naše služby vyhovovali ich individuálnym potrebám. Je pre nás dôležité, aby naše služby vychádzali
z najlepšej praxe zo zahraničia a Slovenska
a z toho dôvodu sa neustále snažíme
o prenos najnovších vedeckých poznatkov
a tejto praxe do poskytovania služieb.

Prvý kontakt

Krízová a poradenská linka

Pondelok – Piatok od 9:00 do 16:00

dostupnosť našich služieb

Dostupnosť a flexibilita

Bezpečie a dôvera

štandardy práce poradenského centra ALEJ

Služby poskytované prostredníctvom Poradenského centra ALEJ spĺňajú kritériá Minimálnych štandardov Rady Európy pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Metodika práce, ako aj všetky postupy a procesy pri riešení problému násilia, sú v súlade s týmito štandardami. 

Pri poskytovaní podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deti v Poradenskom centre ALEJ vychádzame zo súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky, medzinárodných a národných strategických dokumentov v oblasti násilia páchaného na ženách, zo Štandardov komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a Metodiky k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcich násilie a ich deťom.

naše poradkyne

Všetky poradkyne majú veľmi dobrú znalosť problematiky násilia páchaného na ženách a ich deťoch a partnerského násilia, nadštandardnú odbornú prípravu a dlhoročnú prax v tejto oblasti. 

 Poradkyne sú odborníčky v oblasti krízovej intervencie, majú skúsenosti s prácou na krízových linkách pre ženy a deti zažívajúce násilie, poradenstva, psychologickej pomoci a podpory, majú poznatky v oblasti psychotraumatológie a práce s traumou.

Dostupnosť
našich služieb

V záujme maximálnej dostupnosti a flexibility vieme ženám poskytnúť poradenstvo bezpečným spôsobom aj v prípade, že je pre ne z rôznych dôvodov a obmedzení nemožné prísť do poradenského centra (napríklad vzhľadom na mieru izolácie a kontroly zo strany partnera). Našim zámerom je dosiahnutie čo najvyššej miery dostupnosti a individualizácie služieb pre všetky ženy a ich deti, ktoré maximalizujú ich bezpečie a minimalizujú dopady násilia.

Zachovávame princíp nediskriminácie
a rešpektovania rôznorodosti
a maximálnej dostupnosti služieb aj pre ženy so špecifickými potrebami. Vytvorili sme podmienky, aby sme mohli poskytnúť primeranú pomoc a podporu ženám, ktoré sú vystavené viacnásobnému znevýhodneniu, napríklad vzhľadom na vek, etnicitu alebo zdravotné postihnutie, ako aj pre ženy, ktoré zažívajú vysokú mieru izolácie a kontroly.

štandardy práce poradenského centra ALEJ

Služby poskytované prostredníctvom Poradenského centra ALEJ spĺňajú kritériá Minimálnych štandardov Rady Európy pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Metodika práce, ako aj všetky postupy a procesy pri riešení problému násilia, sú v súlade s týmito štandardami. 

Pri poskytovaní podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deti
v Poradenskom centre ALEJ vychádzame zo súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky, medzinárodných a národných strategických dokumentov v oblasti násilia páchaného na ženách, zo Štandardov komplexnej podpory
a ochrany žien zažívajúcich násilie a Metodiky k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcich násilie a ich deťom.

naše poradkyne

Všetky poradkyne majú veľmi dobrú znalosť problematiky násilia páchaného na ženách a ich deťoch a partnerského násilia, nadštandardnú odbornú prípravu a dlhoročnú prax v tejto oblasti. 

 Poradkyne sú odborníčky
v oblasti krízovej intervencie, majú skúsenosti s prácou
na krízových linkách pre ženy
a deti zažívajúce násilie, poradenstva, psychologickej pomoci a podpory, majú poznatky v oblasti psychotraumatológie a práce s traumou.

Dostupnosť
našich služieb

V záujme maximálnej dostupnosti a flexibility vieme ženám poskytnúť poradenstvo bezpečným spôsobom aj v prípade, že je pre ne z rôznych dôvodov a obmedzení nemožné prísť do poradenského centra (napríklad vzhľadom na mieru izolácie a kontroly zo strany partnera). Našim zámerom je dosiahnutie čo najvyššej miery dostupnosti a individualizácie služieb pre všetky ženy a ich deti, ktoré maximalizujú ich bezpečie
a minimalizujú dopady násilia.

Zachovávame princíp nediskriminácie
a rešpektovania rôznorodosti
a maximálnej dostupnosti služieb aj pre ženy so špecifickými potrebami. Vytvorili sme podmienky, aby sme mohli poskytnúť primeranú pomoc a podporu ženám, ktoré sú vystavené viacnásobnému znevýhodneniu, napríklad vzhľadom na vek, etnicitu alebo zdravotné postihnutie, ako aj pre ženy, ktoré zažívajú vysokú mieru izolácie a kontroly.

Prístup k spravodlivosti

Právna pomoc

V rámci obhajoby práv žien sprostredkúvame právne poradenstvo,
ako aj právne zastupovanie v občianskych a trestných konaniach.

Ženám, ktoré sa na nás obrátia, sa snažíme sprostredkovať pro-bono právne poradenstvo
a zastupovanie. Spolupracujeme len s právničkami a právnikmi, ktorí sú scitlivení na tému partnerského násilia a rozumejú problému násilia páchaného na ženách a ich deťoch.
Práva a záujmy žien a ich detí presadzujeme aj v kontakte s inými inštitúciami.
Posilňujeme ich povedomie ohľadne ľudských práv, vrátane práva na život bez násilia. 

V rámci obhajoby práv žien sprostredkúvame právne poradenstvo, ako aj právne zastupovanie v občianskych a trestných konaniach.

Ženám, ktoré sa na nás obrátia, sa snažíme sprostredkovať pro-bono právne poradenstvo
a zastupovanie. Spolupracujeme len s právničkami a právnikmi, ktorí sú scitlivení na tému partnerského násilia a rozumejú problému násilia páchaného na ženách a ich deťoch.
Práva a záujmy žien a ich detí presadzujeme aj v kontakte s inými inštitúciami.
Posilňujeme ich povedomie ohľadne ľudských práv, vrátane práva na život bez násilia. 

Zavolajte nám

napíšte nám